Connect with us

Hi, what are you looking for?

Life

Onderzoek wijst uit: Naar voorgevels kijken kan leeftijd mannen met 5 jaar verlengen!

Onderzoek wijst uit: Naar borsten kijken kan leeftijd mannen met 5 jaar verlengen!
Beeld: YouTube

Soms komen er van die onderzoeken voorbij, waar je tenminte écht wat aan hebt. Zo is er onderzoek gedaan de effecten van de vrouwenboezem op mannen, en de conclusie is even verrassend als bevredigend: Naar borsten kijken kan leeftijd van mannen verlengen!

Het onderzoek

Voor het onderzoek, dat werd gepubliceerd in het New England Journal of Medicine, werden 500 mannen gedurende vijf jaar gevolgd in drie ziekenhuizen in Frankfurt. De helft van de mannen kreeg de instructie om dagelijks naar borsten te kijken, terwijl de andere helft de opdracht kreeg om dit niet te doen.

Aan het einde van de studie merkten de onderzoekers op dat de mannen die regelmatig naar borsten staarden, een lagere bloeddruk hadden en een langzamere polsslag in rust vertoonden.

Vijf jaar langere levensduur

“Seksuele opwinding leidt tot een versnelde hartslag en een verhoogde bloedcirculatie. Dit heeft op zijn beurt positieve effecten op de gezondheid. Er bestaat geen twijfel over: naar borsten kijken is gunstig voor de gezondheid van mannen”, aldus onderzoekster Karen Weatherby. “Enkele minuten per dag staren kan het risico op een beroerte of hartaanval halveren. Een gemiddelde man die dit consequent doet, kan zijn levensduur met vier of vijf jaar verlengen.”

Vermindering van stress

Naast de fysieke voordelen, zijn er ook psychologische aspecten verbonden aan het kijken naar borsten die bijdragen aan de levensduur van mannen. Psychologen suggereren dat dit gedrag kan leiden tot een vermindering van stress en angstgevoelens. Stress is een bekende risicofactor voor verschillende gezondheidsproblemen, waaronder hartziekten en hypertensie. Door het verminderen van stressniveaus kan de gezondheid van het hart verbeteren, wat indirect de levensverwachting van mannen kan verhogen. Het plezier en de ontspanning die mannen ervaren bij het staren naar borsten kunnen dus een belangrijke rol spelen in het verlengen van hun leven.

Naar borsten kijken
Beeld: Instagram marieofficecrush

Naar borsten kijken

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat naar borsten kijken binnen een respectvolle en gepaste context moet plaatsvinden. Maatschappelijke normen en relationele dynamieken spelen een cruciale rol in hoe dit gedrag wordt waargenomen en geïnterpreteerd. Het respecteren van persoonlijke grenzen en het handhaven van gepaste sociale interacties is essentieel. Bovendien kan het delen van deze activiteit met een partner leiden tot versterkte relationele verbondenheid en wederzijds begrip, wat ook bijdraagt aan emotioneel welzijn en levenskwaliteit.

Toekomstige onderzoeken

De huidige bevindingen rondom het naar borsten kijken en levensverlenging openen de deur voor verder onderzoek op dit gebied. Toekomstige studies kunnen zich richten op het begrijpen van de specifieke mechanismen achter de waargenomen gezondheidsvoordelen. Daarnaast is het interessant om te onderzoeken hoe deze activiteit kan worden geïntegreerd in alledaagse gezondheidsadviezen en welzijnsprogramma’s. Het is duidelijk dat er een delicate balans moet worden gevonden tussen het benutten van de gezondheidsvoordelen en het handhaven van sociaal aanvaardbare gedragsnormen.

Check ook:

Katja Schuurman post foto van voorgevel nadat Instagram een andere verwijderd

Beeld: YouTube

You May Also Like