Connect with us

Hi, what are you looking for?

Celebs

Peter Gillis financiert personeelsuitje met geld uit de fooitenpot

Peter Gillis komt weer 30 kilo aan, na eerder 20 kilo te zijn afgevallen
Beeld: Instagram Peter Gillis

Momenteel bevindt Peter Gillis zich in een bijzonder benarde en complexe situatie, waarin diverse ongunstige beschuldigingen en aantijgingen zich opstapelen tegen hem. Naast eerdere aanklachten wegens belastingfraude en mishandeling, heeft het Landelijk Bureau Bibob nu ook zijn naam verbonden aan het label van vermeend crimineel ondernemer. 

Personeelsfeest van fooi

De druk op Gillis neemt toe, met de voortdurende eisen tot betaling van dwangsommen die hem blijven achtervolgen. Paradoxaal genoeg beweert Peter zelf dat hij nog immer beschikt over aanzienlijke financiële middelen. Een uitspraak die echter schril afsteekt tegen de financiële situatie van zijn medewerkers. Deze tegenstelling komt pijnlijk naar voren in de reacties die op zijn Facebook-pagina te vinden zijn. Een opmerkelijke opmerking doemt op, waarin wordt gesteld dat het personeelsfeest van zijn werknemers gefinancierd wordt vanuit de fooi die zij ontvangen. Een schrijnende en onthutsende openbaring die de arbeidsverhoudingen binnen zijn onderneming in een zorgwekkend daglicht plaatst.

massa is kassa Peter Gillis

Uitbuiting personeel

De recente post op Peters Facebook-pagina, waarin hij vol enthousiasme terugblikt op een productieve draaidag voor het elfde seizoen van zijn televisieprogramma Massa is Kassa, heeft een stortvloed aan kritiek teweeggebracht in de reacties. Een stem van kritiek resoneert luid en duidelijk, waarin zijn gedrag wordt beschuldigd van uitbuiting van het personeel en de algemene arbeidsomstandigheden binnen zijn imperium worden gehekeld. De frustratie bereikt haar hoogtepunt als een bezorgde commentaar wijst op het schimmige gebruik van het horecapersoneels’ fooi voor het bekostigen van het personeelsfeest. Dit roept niet alleen ethische vragen op, maar werpt eveneens een schaduw op Peters bewering van financiële overvloed. De aantijgingen van het slecht behandelen van zijn personeel zijn niet nieuw voor Gillis. Eerdere rapporten hebben gesuggereerd dat zijn gedrag en opmerkingen als intimiderend worden ervaren door zijn medewerkers. Een beklemmende sfeer van angst en terughoudendheid lijkt zich volgens sommige bronnen te hebben verspreid binnen zijn organisatie. 

peter gillis

Voor de rechtbank

Op de horizon van zijn problemen doemt een naderende gerechtelijke confrontatie op. Op 29 augustus moet Gillis zich voor de rechtbank in Den Bosch verantwoorden voor de beschuldiging van mishandeling van zijn voormalige partner Nicol Kremers. Haar bewering dat zij als gevolg van haar relatie met Peter PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) heeft ontwikkeld, geeft aanleiding tot diepgaande bezorgdheid. Nicol onthulde dat zij angst koesterde voor Gillis en zelfs haar eigen waarheid onderdrukte uit vrees voor repercussies. In deze complexe en verontrustende reeks gebeurtenissen heeft Nicol ook gesuggereerd dat zij alle contact heeft verbroken met Peters kinderen, uit angst dat hun banen in gevaar zouden komen indien Peter ontdekt dat zij contact met haar onderhouden. Dit element voegt een nieuwe dimensie toe aan Peters gedrag en de invloed die hij lijkt uit te oefenen op zijn omgeving.

Check ook: Nicol Kremers komt met boek over traumatisch verleden met Peter Gillis

Bron: loesoe.nl

Beeld: Instagram

You May Also Like