Connect with us

Hi, what are you looking for?

Life

Brandstofprijzen stijgen in 2024 fors door accijnsverhoging

benzineprijs

Een auto bezitten brengt talloze voordelen met zich mee, maar er zijn ook nadelen. Autobezitters zullen zich moeten voorbereiden op een financiële tegenvaller. Vanwege een geplande accijnsverhoging in januari 2024 zullen zowel benzine- als dieselrijders hun portemonnee voelen. 

Prijsstijging

De prijs van benzine zal met bijna 21 cent per liter stijgen als gevolg van deze accijnsverhoging. Dit betekent dat voor een tank van 45 liter bijna tien euro extra moet worden neergelegd. Ook de kosten voor diesel zullen omhoog gaan, met ongeveer 13,5 cent per liter, wat resulteert in bijna 6 euro extra voor een volle tank. Deze informatie is naar voren gekomen als antwoord op vragen die gesteld zijn in de Tweede Kamer. Hoewel al eerder bekend was dat prijzen zouden stijgen vanwege herstelde accijnsniveaus, was de precieze berekening nog niet beschikbaar. Staatssecretaris Marnix van Rij heeft nu meer duidelijkheid gegeven na vragen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

accijnsverhoging

Hoop?

Er is echter een klein sprankje hoop voor automobilisten. Het uittredende kabinet heeft de mogelijkheid om het beleid aan te passen en de voorgestelde prijsverhoging te herzien. Er zijn twee geschikte momenten om deze kwestie te evalueren: bij de behandeling van het Belastingplan 2024 in de Tweede Kamer of bij het opstellen van de begroting voor het komende jaar. In reactie op de aanzienlijke inflatie heeft de overheid in april 2022 de accijnzen voor benzine, diesel en LPG met 21 procent verlaagd. Hierdoor werd benzine 17 cent per liter goedkoper en diesel 11 cent. Hoewel deze belastingverlaging eerder al verlengd werd tot 1 juli, is nu besloten om de resterende helft van de accijnsverlaging in januari 2024 terug te draaien.

Meerdere stappen

De geplande verhoging wordt in meerdere stappen uitgevoerd. Eerst zullen de accijnzen stijgen: met 8,7 cent voor benzine en 5,6 cent voor diesel. Dit houdt verband met het terugdraaien van de eerdere verlaging. Maar daarmee is de stijging nog niet voltooid. Vanwege de aanhoudend hoge inflatie heeft de overheid besloten de accijnstarieven verder te verhogen. Dit resulteert in een extra stijging van ruim 8 cent voor benzine en 5,5 cent voor diesel. Hierdoor zal de totale stijging oplopen tot ruim 17 cent voor benzine en 11 cent voor diesel. Bovendien wordt er over accijnzen ook 21% btw berekend, wat resulteert in een totale accijnsstijging van 21 cent per liter voor benzine en 13,5 cent per liter voor diesel.

accijnsverhoging

Nederland in voorhoede

Nederland bevindt zich daardoor in de voorhoede van Europa wat betreft brandstofaccijnzen. Op vragen over prijsverschillen met buurlanden meldt Van Rij: “Op basis van de meest actuele tarieven bedraagt het verwachte accijnsverschil voor benzine met België 36 eurocent per liter en met Duitsland 31 cent per liter.” Het verschil voor diesel met België is kleiner, slechts 3 cent. Dit maakt een rit naar België voor een dieselrijder niet bijzonder aantrekkelijk. Tanken in Duitsland kan daarentegen lonend zijn, afhankelijk van de afstand die moet worden afgelegd, aangezien het accijnsverschil dan 16 cent per liter bedraagt, zoals berekend door Van Rij.

Aanzienlijke grenseffecten en extra inflatie

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wijst op het feit dat er ook btw over accijnzen wordt geheven, wat leidt tot aanzienlijke grenseffecten en extra inflatie. Hij benadrukt dat de regering actie moet ondernemen om hiermee om te gaan. De Tweede Kamer heeft het kabinet al gevraagd om in augustus, tijdens de behandeling van de voorjaarsnota, te overwegen of de geplande accijnsverhoging in januari kan worden teruggedraaid. Het kabinet wil echter niet vooruitlopen op deze besluitvorming vanwege de demissionaire status en de aanzienlijke financiële impact op de schatkist die gepaard gaat met het annuleren van de verhoging, aldus de staatssecretaris in zijn antwoord aan Omtzigt. Op dit moment blijft het dus afwachten, maar volgens de huidige plannen zullen automobilisten meer moeten betalen voor brandstof. Als tegemoetkoming onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om de belastingvrije vergoeding voor woon-werkverkeer met 1 cent per kilometer te verhogen.

Check ook: Benzinedieven stelen per ongeluk uit toilet in plaats van tank van een bus

Bron: rtlnieuws.nl

Beeld: Pexels

You May Also Like